Policys

Miljö- och Kvalitetspolicy

Miljö- och Kvalitetspolicy

Vårt primära mål är att bedriva verksamhet med stor hänsyn till miljö och klimatpåverkan. Miljöarbetet ska omfatta såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga utvecklingen. För att uppnå detta kommer vi aktivt att arbeta med val av städmetoder, kem-tekniska produkter, förbrukningsmaterial och hygienartiklar. Vi ska kunna identifiera våra egna miljörisker samt risker för miljö och klimatpåverkan ute hos kunden. Vi utbildar vår personal i miljöarbete.

Det är vår målsättning att tillfredsställa våra kunders krav på varje uppdrag som vi har fått förtroende för. Våra kunder skall kunna lita på att våra tjänster sker i rätt tid och med avtalad kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra tjänster där det är praktiskt möjligt. Vi levererar inte bara tjänster utan även en personlig service till kunden. För att uppnå detta ska alla våra medarbetare ha adekvat kompetens och utbildning, vara servicevänliga och utföra ett korrekt arbete.

VD